Internet  browser :    Internet Explorer 9  and lower version IE                   Monitor  :   1024 x 768                Text  size :  middle

Textové pole:                 Internet  browser :    Internet Explorer 9  and lower version IE                   Monitor  :   1024 x 768                Text  size :  middle

 "Moudří milují pověsti, často však na jejich škodu nezdají se jim být hodné cti  legendy o vlastním rodu. Kdyby se dovědět mohli z knih, kam jejich původ až sahá, o časech dobrých i časech zlých, potom by zajisté mnozí z nich velmi si  vážili předků svých a víc jim vlast byla drahá.   

                                                                                                Dalimilova kronika  

Textové pole: "Moudří milují pověsti, často však na jejich škodu nezdají se jim být hodné cti  legendy o vlastním rodu. Kdyby se dovědět mohli z knih, kam jejich původ až sahá, o časech dobrých i časech zlých, potom by zajisté mnozí z nich velmi si  vážili předků svých a víc jim vlast byla drahá."     
                                                                                                Dalimilova kronika   
                                        Vítejte na rodopisných stránkách

 

 

 

 

               ( Odkazy na jednotlivé stránky jsou v šedo-bílých rámečcích  -  v textu stránek rodopisu jsou odkazy   zelené  nebo  modré  )

Textové pole:                ( Odkazy na jednotlivé stránky jsou v šedo-bílých rámečcích  -  v textu stránek rodopisu jsou odkazy   zelené  nebo  modré  )
                             

                                                                                                                                                                                                         
Textové pole:
Textové pole:                   
mailto:     bkouteckemu@seznam.cz
Textové pole: mailto:     bkouteckemu@seznam.cz
                     

      

Hledám
Textové pole: Hledám
Dokumenty -  ukázky
Textové pole: Dokumenty - ukázky

Textové pole:
Příjmení  Koutecký
Textové pole: Příjmení  Koutecký
Rodokmen
Textové pole: Rodokmen
Textové pole:
Textové pole:
Textové pole:

 

 

 

 

 

Textové pole:  
 

 
 

Pamětní rodinný  křížový tolar Františka II. - r. 1793
Textové pole: Pamětní rodinný  křížový tolar Františka II. - r. 1793

Dne 15.dito( febr. 1698) usnul v Pánu Wáczlav Koteckej richtárž w Sawidova, pochowán prži témž záduší
Textové pole: Dne 15.dito( febr. 1698) usnul v Pánu Wáczlav Koteckej richtárž w Sawidova, pochowán prži témž záduší

( Ukázka z nejstarších zápisů - matrika f.ú.ř.k. Čistá - obec Zavidov )
Textové pole: ( Ukázka z nejstarších zápisů - matrika f.ú.ř.k. Čistá - obec Zavidov )

Textové pole:

(  Vytvořeno v programu  Microsoft FrontPage  -  není  kompatabilní s prohlížeči  Firefox, Chrome, Opera ......  )
Textové pole: (  Vytvořeno v programu  Microsoft FrontPage  -  není  kompatabilní s prohlížeči  Firefox, Chrome, Opera ......  )

 

 

 

 

 

 

 

 

  "Poznal jsem tisíce lidí, kteří se chlubí svými znalostmi ciziny, tam  obdivují kde co, ale nikdy je nenapadlo zeptat se maminky, v kterém

domě se narodili, ve kterém kostele byli pokřtěni. Z jejich duší byly vytrženy kouzla domova, jejich duše je bez vzpomínek a srdce bez

posvěcení lásky k svému rodišti a zemi. To jsou pak ony bludné duše,

které v nejisté chvíli opustí národ a svou zem."

 

                                                                                     Václav Kočka

 

 

 

 

 

 

Textové pole:  "Poznal jsem tisíce lidí, kteří se chlubí svými znalostmi ciziny, tam obdivují kde co, ale nikdy je nenapadlo zeptat se maminky, v kterém 
domě se narodili, ve kterém kostele byli pokřtěni. Z jejich duší byly vytrženy kouzla domova, jejich duše je bez vzpomínek a srdce bez 
posvěcení lásky k svému rodišti a zemi. To jsou pak ony bludné duše, 
které v nejisté chvíli opustí národ a svou zem."

                                           Václav Kočka

 

                         

 

 

 

 

 

Instalováno v r. 2005
Textové pole: Instalováno v r. 2005
Aktualizace webu
Textové pole: Aktualizace webu