Rodopisné stránky rodu  -  region Rakovnicko
 ( &  navazující rody - Štercl, Kochleffl, Tittelbach, Mulač, Mittelbach, Petrbok, Kühnl ...
)

Odkazy :
Rod   KOUTECKÝ
Navazující  rody
Příjmení  Koutecký
Hledám  Moudří milují pověsti, často však na jejich škodu nezdají se jim být hodné cti legendy o vlastním rodu. Kdyby se dovědět
   mohli z knih,  kam jejich původ až sahá, o časech dobrých i časech zlých,  potom by  zajisté mnozí z nich velmi si vážili
                                                                             předků svých a víc jim vlast byla drahá.
                                                                                                                                                                                    Dalimilova kronika

     Rodokmen Koutecký
     1475 - 2020
                                                     
kontakt  : 
            bkouteckemu@seznam.cz
                          Czech             Republic          
              Bohuslav      Koutecký