Úvodní stránka

DOLANY
HOSTOKRYJE
ZAVIDOV
ŠANOV

LHOTA
HOSTOUŇ
SENOMATY
1834-1926
1874-1966
1688-1862
1950-2014
1811-1866
1862-1894
1816-1848
  

ČISTÁ

Z historie

    Píše se rok 1039 a v místě kterým protéká potok “Čistý” se usazují Poláci, přivedeni do kraje knížetem Břetislavem I. Osadu, kterou zakládají nazývají podle čistiny, čistého
  potoka  a tůněk “Čistou”. Ve 13.století získává osadu od krále Přemysla Otakara I. Zdislav z rodu Držislavicům a z této doby pochází i první písemná zmínka o Čisté a vznikajících 
  okolních  -  Zdeslavi a Křekovicích. Roku 1526 je Čistá pod vedením rychtáře povýšena na městečko. O 40 let později zakoupením Břežan vzniká tzv. statek čistecký a o dalších 40 let
  později je  postavena radnice v níž se nachází i hostinec - mazhaus. Během 30ti leté války je Čistá vojskem plundrována a rozkrádána. Po ní čítá městečko 35 osedlých gruntů a tři
  krčmy.   Místní pivovar byl zničen a pivo se vaří po domech měšťanů. Teprve roku 1659 byly v Čisté založeny vlastní cechy -  řeznický, později cech ševcovský, krejčovský, kovářský
  zámečnický a mnoho dalších). 
Lidé se však živí převážně zemědělstvím, řemeslem si pouze přivydělávají. V 70. letech 17. století jsou zde povoleny výroční trhy, které se brzy staly v
  okolí věhlasnými. Přibližně v této době se také Čistá proslavila výrobou varhan, která zde probíhala téměř 200 let. Fara na místě na kterém ji známe dosud byla postavena v letech   
  1713- 15.  V následujících letech 1716 - 17 je stavěna na východním okraji městěčka kaple sv.Anny, ke které se v roce 1833 stěhuje hřbitov, do té doby obklopující kostel sv. Václava.

  Důležitý byl pro Čistou pivovar, který zde vařil pivo od roku 1806 až do  2.sv. války.V revolučním roce 1848 je  obec přidělana do okresu Kralovice a kraje Plzeň.  Od roku 1872 po

  čtyři roky působí v parním mlýně jako správce Jakub Frýda, otec Jaroslava Vrchlického. V této době dosáhl počet obyvatel Čisté svého vrcholu – 1735.Koutecký  v  Čisté
1852 - 1929
Jméno předka
Manželka
Děti


syn Františka Kouteckého (*1780)  ze Zavidova

Ignác Hynek  Koutecký


* 4. 3. 1818 v Zavidově

+ 7. 10. 1891 v Čisté

V r. 1854 se přiženil do Čisté.  Původní jméno Ignác se v matrikách píše od r. 1851 v podobě Hynek. Dle zápisů v matrikách se v r. 1854 vyznal za otce Kateřiny. V roce jejího narození  1851, žil ještě v Zavidově. Od r. 1860 je v matrikách popisován jako měšťan, obchodník a krupař v čp. 153.

V Čisté příjmení Koutecký pokračuje jeho synem  Janem.

-00- 

20.6.  1854  v  Čisté


Josefa

r. Soukupová

* 16.4. 1830 ve Lhotě u Chříče 22

24. 3. 1896 v Čisté


dcera

Matěj Soukup  mistr truhlářský  ze Lhoty 22

syn domkáře  Václava Soukupa  z Terešovské Huti

Kateřiny roz. Kučerová  z Mlečic


Matěj  a  Ludmila  -00- cca  1817 mimo Chříčské panství


 Ludmila  roz. Foldová - *7.11. 1792

dcera
panského bednáře Václava Foldy *1766  ze Chříče 41
( syn  Josefa Foldy  šafáře  na Ptyči )
a
  Kateřiny roz. Poppendörfer  *1766  z Chříče
( dcera mistra zednického Jana Poppendörfera )

Václav a  Kateřina  -00- 18.8. 1789  fú Chříč


     Kateřina        *  16 . 11.  1851

                             -00- za Václava Šajnera, řezbáře v Čisté

                   

     Anna            * 21.   2.    1860 -  soukromnice v Čisté


     Jan Pavel          * 26.  6.  1863


    Ludmila     *  3.  6.   1865   /      12.1. 1935   Košice

      v r. 1893 odešla do Plas, kde působila jako  učitelka na obecné škole

      a  učila také v  Žibnici. V r. 1921 jako svobodná bydlela v  domě čp. 1,

      byt č. 10. Majitelem domu byl  JUDr. Klement Metternich, vlastník

      zámeckého pivovaru v Plasích.   V r. 1925, kdy odešla do   důchodu.

      Podle zápisu v kronice obce Žibnice postavila zde vilu,  v r. 1933 se

      provdala do  Košic a zde v r. 1935 zemřela.

      Aktualizováno 19. 6. 2014 :

      Díky pí. Marii Boldrini z matriky města Košice  jsem zjistil :

      Ludmila Koutecká, bytem Košice - Vodná 1, uzavřela manželství 

      16.9. 1933 v Košicích s Jozefem Černým, rozvedeným knihtiskařem,

       nar. 22.3. 1883, bytem Košice - Betlehemová 21. 

      Ludmila Černá, 69 let, učitelka, bytem Košice - Milosrdenství 60,

      zemřela 12.1. 1935


    Bartoloměj         * 24. 8. 1867              †  31.1. 1889  v Praze


      František Václav    * 25. 11. 1869               1.  8.  1890  v Čisté

      řezbář v Čisté
Jan Pavel   Koutecký

* 26. 6. 1863 v Čisté

+ 19. 7. 1929 v Rakovníku


Žil v Čisté v čp. 153, které bylo v r. 1896 rozděleno na stavební parcely 204/1 a na 204/2, kde byl vystavěn nový dům čp. 257.

Jan byl v Čisté řezbářem, stejně jako jeho † bratr František.

Podle místa narození dětí, žil s rodinou určitou dobu v jižních Čechách - Budilov a Strakonice. Byl zde řezbář.  V r. 1901 vykoupil podíly sester Anny  a Ludmily na dům čp. 257 a pro-

dal ho r. 1909 Františku a Marii Koškovým. Další jeho pobyt

byl  dle domovského listu a evid. příslušníků v Rakovníku.

Zde je od 8. 5. 1909 zapsán v Trojanově ul. čp. 39 u Vinc. Knoblochové, roz. Koutecká - původem z Malinové, jako

majitel bytu č. 6. Po smrti Jana bydlela jeho manželka Marie,

(uvedena jako soukromnice, obchodnice), s dcerou Miloslavou

v Rakovníku čp. 222/I . V r. 1927 provozovali Papírnictví

v Komenského ul. čp. 4.
-00-

28.10. 1889  ve  Vlachově Březí


Marie

r. Formánková

* 13. 8. 1866 Vlachovo Březí 80

†  5. 10. 1934 Rakovníkdcera

Karel Formánek *2.11. 1834 -  mistr perníkář V. Březí 80
( syn perníkáře Vojtěcha Formánka  a  Františky roz. Šafránková )


Karel a  Eva  -00-  6.11. 1855  fú Vlachovo Březí


  Eva  roz. Müllerová *25.12. 1834 - z Vlachova  Březí 245

( dcera mlynáře Josefa Müllera  a  Kateřina roz. Riemrová ) 

      Miloslava   Marie    * 4. 4. 1891  Strakonice č. 30

      žila s rodiči v Rakovníku, později byla učitelkou hudby.

        Od 12. 8. 1943  žila v čp. 167/I - nám. Viktoria.

        -00-  1. 12. 1947  za Františka Kadluse z Rakovníka 


      Jaromír  Karel            * 28. 4 . 1895   Strakonice č. 216


        Marta                       * 14. 3. 1898    Strakonice č. 44

        v r. 1911 nežila s rodiči v Rakovníku, dle pozn. v matrice

        přestoupila  14.12.1920 v Plzni k církvi Čsl. - kde asi žila.


      doplněno dle matrik Strakonic :    ( březen 2010 )

      Bohuslav Jan           * 5.  10.  1892    Strakonice č. 216

                                                        23.11. 1895


      Zdeňka Josefa              * 22. 1.  1894    Strakonice č. 216

                                                       21. 6.  1895


      Karel                      * 7. 11 . 1896     Budilov

                                                           pravděpodobně   jako dítě 
Jaromír Karel Koutecký

* 28. 4. 1895 ve Strakonicích


v r. 1910 je jako učeň v obchodě koloniálním zbožím,

zdržuje se v Prachaticích  u děda Karla Formánka.


aktualizováno - březen 2010 z evidenční karty Praha :

   -  od 14.11. 1917 bydlí v Praze 1 - Staré Město, Husova ul. 19,   u Josefa     

         Hovorky, odhlásil se 1.5. 1921 a vrátil se do Čisté

    -   7.3. 1923 se v Rakovníku oženil s Marií Beránkovou

    -   v evidenční kartě je uváděn Jaromír jako praktikant - obchodník

    -   do Prahy se přestěhoval 17.3. 1923 - Smíchov, Nádražní ul. č. 64,

        zde se mu narodila dcera Jaromíra

    -   od 2. 12. 1926 žije na Žižkově - Kolárovo, později Žižkovo nám. 3

    -   od 22.10. 1928 žije na Žižkově č.751

    -   později žije Vratislavova č. 7 ( Vyšehrad ? )

    -  od. 12.9. 1929 není v Praze evidován
-00-

7. 3. 1923 v Rakovníku ( církev Čsl. )


Marie

r. Beránková  

*11.6. 1903  v Rakovníku Vysoká ul. 82


dcera 


krejčí  František Beránek *14.8. 1868 - ze Rtišovic 32

( syn kováře Jana Beránka  a  Barbory roz. Žáčková z Mejšlovic )


František  a  Anna  -00-  17.10. 1892  fú Rakovník


  Anna r. Havelková  *10.8. 1873  z  Ondřejova 35
( dcera krejčího Josefa Havelky  a  Marie roz. Nechvátalová  )

    

     


     Jaromíra               * 16. 9.  1924    Smíchov

      Jaromíra byla  fotografka, žila  také v Písku,  v r. 1947  si zde založila

      živnost  v  Nerudově ul. č. 4  pod  jménem Koutecká-Nejdlová

       v r. 1952   byla její živnost zrušena


                                      (  další informace hledám  )


                                                         městys  Čistá  r. 1930                                                                                                                                   kostel sv. Václava  2010

             sv vaclav