Úvodní stránka

ZAVIDOV
HOSTOKRYJE
ŠANOV

ČISTÁ
LHOTA
HOSTOUŇ
SENOMATY
1688-1862
1874-1966
1950-2014
1852-1929
1811-1866
1862-1894
1816-1848


DOLANY
osada u obce Hlince - Plzeň sever

Kdysi farní ves s tvrzí.  Jméno odvozeno jest od "dolu" - dobývati, či "dole" - u řeky Mže.


Z historie :

       Bujarý kníže Břetislav přivedl r. 1039 do Čech obyvatele hrazeného města Hedče Polského a usadil je v lese zvaném Černín (Kosmas, FRB II.71). Tito rozrodivše se, u Zvíkovce

     přebrodili řeku Mži a postupujíc vzhůru poříčím Javornice založili vsi Chříč,  Chlistov, Dubňany, Dolany, Břežany, Slatinu, Milíčov, Čistou, Bělbožice, Kožlany a Kuzovou. Ves

     tato patřila odedávna vladykám z Řebříka ( farní  ves a hrad u Lištného ), který vlastnil od r. 1318 Markvart.    V r. 1467 byla ves spálen od německých křižáků a v r. 1481 pustá.

     Ves se  dostala pod hrad Krakovec, jež držel Jindřich Albert Krakovský  do r. 1529 a po něm jeho syn Kryštof, který rád na lov ryb k Dolanům zajížděl. V r. 1581 prodal Kryštof

     louky od pusté tvrze a vsi Dolan panu Bohuslavu z Brodů na Zvíkovci. Po jeho smrti koupil v r. 1591 louky dolanské s břehy i řekou a Lejskův mlýn Jan Týřovský na Chříči.

     Dolany byly stále pusté a okolí rozdělené z části k panství chříčskému a z části ke zvíkovskému, ke  kterému náležel i osamělý kostel.  Od r. 1735 měl je v nájmu farář kožlanský    

     a r. 1748  přiděleny  byly ke dvoru ptíčskému.  Správce panství chříčského  Mikuláš Straka chtěje nabýti nových sil robotních k panským dvorům, začal zakládati kolonie.  Roku

     1837 postavil na pustině  Dolanech 5 domků, jejichž držitelé povini byli robotovati ručně po 26 dnech v roce při dvoře ptíčském. Kolonii ponecháno jméno Dolany.

       
                                                                                                                    Václav Kočka : Dějiny politického okresu kralovického, díl I. soudní okres kralovický, r. 1930, Dolany - panství chříčské, str. 344


                                                                                         Koutecký  v  Dolanech
1834 - 1926
Jméno předka
Manželka
Děti
syn Františka Kouteckého (*1780)  ze Zavidova
Josef
Koutecký

* 17. 6.  1806 v Zavidově čp. 23

  † 26. 8. 1893 v Dolanech čp. 37

( 87 let - pohřben na Chříči )


Josef se přiženil v r. 1834 do rodiny Pavla Gůry, domkáře

v Dolanech čp. 37, který pocházel z Nedowitz - Otěvěky,

u Jesenice. Rodina Gůra - byla v Otěvěkách dost početná.

Dolany přináležely ke Studené a později k obci Hlince,

panství Chříčské. V této době byla ves tvořena 10 domky

ve stráni nad Berounkou, jednalo se o nově vybudovanou

robotní kolonii - viz. "Dějiny Kralovicka" od V. Kočky.

Dle údajú z matrik byl jako nádeník nějaký čas v obci

Hřešihlavy - zde také zemřela jeho dcera Marie Ludmila.

V r. 1870 je Josef uváděn - domkář při polním hospodářství.

Na usedlosti Josefa pak pokračoval starší syn  Jan .

Syn Antonín  zde žil do r. 1874, kdy se odstěhoval do

Hostokryj u Rakovníka.  V r. 1871 se oženil s Annou

Pastorovou z Hostokryj, v Dolanech se narodily jeho dvě

nejstarší děti  Johanna *1872 a  Josef * 1873 -00-   26.10. 1834   fú Chříč


Veronika

*6.2.  1806 v Nedovice ( Otěvěky ) u Jesenice

†  9. 2. 1880 v Dolanech


dcera Pavla Gury z Otěvěk a Terezie Mahr z Tlesek

Pavel Gura *18.6. 1761  /  Terezie Mahrová *13.10. 1766
-00-   4.2. 1783  v Jesenici

Terezie byla dcerou Jana Mahra hospodského z Tlesek 

a vnučka Václava Mahra - mlynáře ze Šrejbrova mlýna 


Z historie Mahrů 

Ve vesnici Tlesky bydlela hudební rodina Mahrových,

do které se v roce 1830 narodil známý vojenský kapelník

Anton Mahr (složil známé pochody :,,75er Regimentmarsch
a  ,,Windischgratzmarsch“), neméně známým byl i jeho syn

Gustav Mahr, který získal hudební vzdělání na konzervatoři

v Praze a stal  se houslovým sólistou.


Vojenský pochod Antonína Mahra


Windisch-Graetrz-Marsch   ( MP3 )
     Marie        *  7.   5. 1835   Dolany            

     ( Ludmila )       †  11. 6. 1853   Hřešihlavy 35
      Josef           *  17. 6. 1839  Hřešihlavy  2

                           †  25. 7. 1839  Hřešihlavy  2      Jan                 * 13. 5. 1844    Dolany

                          jeho rod pokračuje v Dolanech č. 37      Antonín    * 13. 6. 1847   Dolany

                          jeho rod pokračuje v Hostokryjích č. 20

Jan Koutecký

* 13. 5. 1844 v Dolanech 37

  † 15. 5. 1926 v Dolanech 37

( 82 let - pohřben na Chříči )


Jan pokračoval na hospodářství svého otce Josefa.

Na vojně byl v r. 1870 setníkem u c.k.  35 pluku pěchoty,

  v r. 1876 se oženil s Annou, roz. Smolíkovou, měli celkem

8 dětí.   Tři synové se vystěhovali na počátku 20. století

do Ameriky - stát  Montana.

V r.  1921 přestoupila rodina k čsl. církvi. Na hospodářství

v Dolanech zůstala rodina Františky  provdaná Dubská.

Její potomci jsou v Dolanech čp. 37 jako chalupáři

-  rodina Tišer z Kralovic.

-00- 8. 2. 1876  na Chříči


Anna

r. Smolíková

* 28. 7. 1849  Studená 6

  †  19. 10. 1924 v Dolanech 37


služka ze Studené, dcera  kováře - sedláka

Jana Smolíka ze Studené 6   a

Anny r. Podolková z Pavlíkova 57

-00- 28.4. 1846


Jan *1824 - syn Jana Smolíka polosedláka ve Studené 6

Anna *1821- dcera sedláka Františka Podolky z Pavlíkova

a  Barbory roz. Kindlová z Vašírova


      František                 * 3. 12. 1876                             ?

        v r. 1900 byl obuvnickým pomocníkem  Adolfa Pidrmanna

          v Žatci, nám.č. 46


       Františka (Antonie)   * 9.  3.  1878

         -00- 9. 2. 1904  Bohunil Dubský z Čilé   ( * 25.6. 1871)


       Rudolf                * 10. 9.1880                                 ?

    

       Antonín                     * 28.  3. 1883

 

       Jan  Nep.                       * 2.  6.   1885                             ?

        v r. 1900 učeň krejčovství u Vincence  Irnis v Žatci


        Václav                * 23. 10. 1888

        Emil                            * 9.    1.  1891

        Bohumil                  * 13.  5.    1893                             ?

        v r. 1921 tovaryš u obuv. závodu Jan Hora  v Žatci, Libočanská 1003 
rudolf

fotografie z tabla Československé obce legionářské v Rakovníku
r. 1924

Koutecký Rudolf ruský legionář
*10. 9.  1880  Dolany 37
       Do války nastoupil k 88. pěšímu pl. jako pěšák, zajat 6. 2. 1915 u Mezilaboří, do legií vstoupil 30. 7. 1918 v Omsku
     k  2. pochod. praporu jako střelec. Zúčastnil se bojů s obrněným vlakem na Jegaršinské frontě ( 1. - 22. 11. 1918 )
     s 1. děl. brigádou se zúčastil bojů u stanice Lišnij  a ústupu od Ufy 20. 12. - 5. 1.  1919.   Byl účasten bojů u Udinska
     a ústupu do Jokutoka.   Demobilizován 11. 11. 1920.   V r.  1924  byl členem  obce legionářské v Rakovníku.
     Povoláním kolář v Dolanech, v r. 1922 se oženil s Annou  Klečánkovou  -*12.8. 1888, dcera Jana Klečánka Dolany 31

Legionářský list z VHA Praha
rudol-list


Aktualizace -  3. 9. 2009

        Od Walter Wesley Johston z USA,  který se zabývá rodokmenem Kouteckých z Modřejovic čp. 17,  jsem získal informace o třech bratrech z Dolan, kteří emigrovali před  1. sv.

        válkou do severní Ameriky :


      Emil        * 1891  - odjel 5.10. 1912 lodí "SS President Grant" z Cuxhavenu do New Yorku, kam dorazil 18.10. 1912. Žil v Chouteau v Montaně, oženil se Christine M. ze Severní

                                        Dakoty.  Zemřel ve věku 72 let - 16.11. 1960 v Great Falls, neměl žádné děti.

      Antonín * 1883 -  odjel  15.12. 1912  na lodi "SS Amerika", dorazil  2.2. 1913.  Žil také v Montaně. Vrátil se zpět do Dolan - v r. 1924 se oženil s Žofií  Vostrou ze Senomat. Měli
                                        dceru  Marii, která se narodila v Kolešovicích a nikdy se nevdala.  V r. 1925 se vrátili zpět do Montany.
                                        Antonín měl další dceru , která žije v Great Falls - Sacajawe, Montana. Jmenuje se Mildred Lucero.  Antonín zemřel v r. 1945 ve věku 62 let
- oběsil se lanem
                                        v opuštěné stodole kvůli nemoci, pohřben 17. 12, 1945 v Conrad, Montana. Jeho dcera Marie Anna zemžela 28.1. 1999 v Conrad Pondera - Montana.
      Václav   *1888    - odjel  15.12. 1912  na lodi "SS Amerika", dorazil  2.2. 1913 . Žil také v Chouteau v Montaně, od r. 1955 v Cascade a v tomto roce zemřel. Nikdy se neoženil.


hroby  Kouteckých z Dolan v Montaně
hroby v montane
                                                                                                                     chybný údaj narození na desce *1881 ( správně 1891 )


kopie pasu Antonína Kouteckého
z Dolan
pas Antona

seznam  pasažerů při druhé cestě Antonína Kouteckého z Brém do New Yorku

cesta lodi

                                                                                                                     

Fotografie  -  r. 2003
                           pohled  na Dolany od kostelíka  sv. Petra a Pavla u Berounky                                        Dolany  domek čp. 37    ( 1834-1926 rod Kouteckých )Fotografie opraveného kostelíku -  r. 2018

d2018-k1        d2018-k3         d2018-k2
                                                 pohled na kostelík  z  Dolan                                                                                     upravené průčelí                                     vnitřek slouží pro slavnosti a výstavyDolany - skica stabilního katastru -  r. 1841
( vyznačen domek čp. 37 - Josefa Kouteckého )

skdolany


pokračování linie - HOSTOKRYJE
    nahoru
zpět po linii - ZAVIDOV