zpět   RODY

Fotografie rodu  Kochleffl  ze Šanova

fotografie rodiny Václava Kochleffla  z r. 1913
Žofie *1900, Václav *1897, Anna *1902
Marie *1904,  matka Františka *1878,  Josef *1906
Kamila *1909,  chybí  Eliška *1921
 
                1


Václav Kochleffl  * 27.6. 1875  ( dorčák )
syn Josefa Kochleffla * 1843 a Františky r. Koutecká *1840

        2
fotografie z r. 1918  -  Obecná škola Šanov
v horní řadě označeny  Marie *1904 a Kamila *1909  Kochlefflovi
      
         3

      Václav  Kochleffl   * 6.6. 1897
padl v 1. sv. válce
                                   5

Rodinná  fotografie 
horní řada :  Františka Kochlefflová  r. Šmídová ( manželka Václava ), dcera Kamila - provdaná Ladýřová, Václav Kochlefl - dorčák, dcera Žofie - provdaná Kejlová,
syn Josef,   dcera Anna - provdaná Urbanová ,   Zdeňka  r. Bretšnajdrová - manželka Josefa
dole sedí :  ? neznám ,   Františka Kochleflová r. Koutecká *1840  matka Václava Kochlefla - dorčáka,  Josefa Šmídová r. Kühnlová - matka Františky r. Šmídová
                     4