zpět RODY

Fotografie rodu  Štercl ze Šanova


                        1880
Nejstarší fotografie z  r. 1914, jde o pohlednici, kterou nosil u sebe otec  rodiny
Gustav Štercl *1874   při anabázi v 1. sv. válce - Bukovina v Karpatech.
Na fotce jsou - jeho žena   Barbora *1880  a jejich děti - shora :  Gustav *1901,
Antonie
*1906,  František *1904, Josef *1910  a  Václav *1908. 
Chybí  nejmladší syn Jindřich, který se * 1921

      

Druhá nejstarší fotografie z r. 1931, kde je již nejmladší syn Jindřich


Gustav Štercl *1874
  se narodil  v čp. 32  Franriškovi *1845. Ten byl synem Martina Štercla  z  čp. 29.  Gustav odešel za prací do severních Čech, tam se oženil s Barborou
Mulačovou  a po návratu zpět do Šanova  koupil  v  r. 1908  domek čp. 122  v  " Pískové   ulici " od  Engelberty  Šterclové.

Mapa stabilního katastru Šanova z r. 1841  s vyznačením domků  čp. 29 a 32
skstercl


                                  
                  Fotografie Gustava Štercla *1901 s manželkou Marií *1904 r. Kochlefflová                            Fotografie z r. 1943 Jany Štercové * 1926, (dcery Gustava a Marie )
                                              na  dovolené ve Vysokých Tatrách v r. 1954                                                                      provdaná v r. 1950 za  Bohuslava Kouteckého z Hostokryj
 
sourozenci  Gustava Štercla
             
   
                               
                                       hodinky  Gustava Štercla staršího  *1874                                                             hodinky Gustava Štercla  *1901
hod1        hod2