zpět   RODY

Fotografie a popis rodu  Tittelbach  z  Hostokryj

  
 
fotografie z r. 1898 - Obecní škola v Hostokryjích
v horní řadě je označená   Antonie Tittelbachová  * 24.10. 1890
     antonie


 Veronika r. Petrboková * 7.12. 1858  a   Martin  Tittelbach
  * 8.5. 1848
rodiče dcer :
 Veroniky,  Františky,  Anny,  Antonie  a  Marie

   martin

Veronika Tittelbachová   * 3.2. 1896     †30.12. 1953
odd. 5.2. 1920 za Václava Kubínka z Hostokryj
(  dcera Věra provdaná  Ladýřová,  syn Jaroslav )
    veronika
Vývod předků Václava Kubínka z Hostokrej   ( xls )

Františka Tittelbachová
   * 6.1. 1895

synové : Bohuslav *22.8. 1922, Václav *12.4. 1924  a  Jaroslav *12.12. 1928
  frantiska

Anna Tittelbachová
   * 30.6. 1892
nebyla oddána - partner Karel Wais z Prahy
syn Karel ( emigroval v r. 1968 do Švédska )  a  dcera Marie

        anna
                                                                                                          Marie *15.11. 1914


kolorovaná  svatební  fotografie
Antonie Tittelbachová  * 24.10. 1890  a  Bohuslav Koutecký  * 6.10. 1887

synové  :  Antonín * 24.8. 1913,  Josef * 18.1. 1915, Václav * 12.6. 1916  a  Bohuslav * 21.3. 1925
   ab


Marie  Tittelbachová
   * 12.12. 1886

(  foto  nezachováno )
      
        -  nejstarší  dcera  Martina Tittelbacha a Veroniky r. Petrboková
        -  provdána  7.10. 1909 za Vojtěcha Kindla ve Spořicích u Chomutova čp. 237
        -  Vojtěch Kindl se * 24.1. 1878 v Milostíně u Rakovníka  a † 3.5. 1933 ve Spořicích
        -  dcera Kamila Kindlová * 4.9. 1911 - zemřela  24.7. 1931 na TBC ve Spořicích
        -  syn  Raimund Kindl *11.4. 1910 -  ?    osud hledám