Úvodní stránka

DOLANY
HOSTOKRYJE
ZAVIDOV
ŠANOV

ČISTÁ
LHOTA
SENOMATY
1834-1926
1874-1966
1688-1862
1950-2014
1852-1929
1811-1866
1816-1848


HOSTOUŇ   u  Kladna
( & Hostivice, Jeneč )

Z historie :

 Hostouň :   První písemná zmínka o obci pochází z r. 1294, v té době patřila ke statkům pražského purkhrabství. Nejvýznamějším dvorem s tvrzí byl Šafářov, jehož pozůstatky jsou
                    ješte dnes částečně zachovány. Hostouň byla velkou a  bohatou obcí. Svědčí o tom i dva staré židovské hřbitovy. 


Koutecký  v  Hostouni
1862 - 1894
Jméno předka
Manželka
Děti

syn Františka  Kouteckého  (*1780)  ze Zavidova

Pavel Koutecký

* 29.5. 1808 v Zavidově

+ 6.10. 1866 v HostouniV  r. 1862 s rodinou přestěhoval ze Zavidova do Hostouně

čp. 124. V této obci s ním žily a provdaly se dcery Františka, Veronika a Marie.

Určitou dobu zde také žil jeho nejmladší syn Klement, který

který se pak odstěhoval do Kralup n. Vltavou, kde zde byl

v r. 1901  kancelářským sluhou.


Aktualizace - červenec 2008
Klement Koutecký :

V policejních přihláškách je jeho žena Anna * 1862,  r. Černá, vedena v r. 1906 v Praze č. 1164 jako švadlena. Jsou zde

také uvedeny děti Božena * 1879, Anna *1887 a

Otakar * 1895. Otakar byl ruským legionářem, do zajetí

padl 12.7.1916 - Bučač. Byl u 7. střel. pluku, desátník.

Do vlasti se vrátil v r. 1921.


Aktualizace - březen 2016
Klement Koutecký byl sluhou v I. cukrovaru v Kralupech n.
Vltavou, kde také bydleli v čp. 58. Zemřel 23.2. 1902 - 47 let.
Jeho žena pak v r. 1906 odešla s dětmi do Prahy čp. 1164.
( info z matriky Kralup n.Vl.- Z 1895-1905   str. 62 )-00-    17.6. 1834


Kateřina


* 4. 5. 1814

+ 21. 1. 1877


dcera Jana Suchého ze Senece čp. 19   Jan                      * 30.5. 1835                


   Františka                * 20.1. 1838

                                                 -00- 1865 Antonína Kučeru po smrti Kučery se

                                                 -00- Antonína Koláře


   Václav                 * 1838                          †  1845


   Veronika                 * 18.6. 1842                †  14.5. 1873

                                                  -00- 1863 Matěj Ehuman


    Marie                       * 6.10. 1844

                                                 děti : Anna Koutecká * 2.7. 1866                     

                                       -00- 1868 Tomáš Boušek

                                       

       František                * 29. 3. 1847                †  1847


     František             * 29. 5. 1848                    ?


    Petronila             * 13.10. 1850                † 1852


     Antonín                  * 15.12. 1852  

                                                     oženil se v Rudné - Úhonicích r. 1875


     Klement              * 11.9. 1855

      -00- 27.1.1879  v Hostouni s   Annou  r.  Černá

                               děti : Božena * 21.12.1879

                                         Marie   * 18 .5 . 1881            1881

                                         Karel    *   8. 8.  1884 

                                         Anna      * 13.5. 1887             21.11. 1951  Praha 12

                              Otakar  * 12.2. 1895  Kralupy č. 58


Jan Nep. Koutecký

* 30.5. 1835 v Zavidově

  † 18. 8. 1908 v Praze ( pochován - Vinohrady )


Aktualizace - březen 2010

  V policejních přihláškách v Praze je uvedeno : ze Zavidova

odešel v r. 1862, přihlášen v r. 1871 v Hostouni. Od r. 1874 je evidován v Praze č. 439, později č. 283. Manželka Marie

r. Bartáková, * 1838 ( † )

druhá manželka Anna r. Stromková  * 1858, ovdovělá Moravcová

V matrice zemřelých : svobodný  ?

bývalý krejčovský na Vinohradech 760.I.

-00-   19. 11. 1871   u sv. Haštala

( oba mají bydliště Praha - čp. 796/I )

Marie

r. Bartáková

* 30. 11. 1837 Velká Chýška č. 49  u Tábora

1876


II.

-00-

Anna

* 1858

r. Stromková, ovdovělá  Moravcová
  

                               děti pravděpodobně neměl


Antonín Koutecký

* 15.12. 1852 v Zavidově


Žil čas v Hostouni č. 119, v r. 1875 se oženil s Annou Fišerovou

z Chýně u Hostivic. Později  pracoval v Jenči jako polní hlídač.

Jeho potomci pravděpodobně žijí v Hostivicích :


Aktualizace - listopad 2011
 syn

Antonín * 1894 = byl v 1. sv. válce ruským legionářem,

narukoval k 28. p. pl., zajat 19.3.1915 v Karpatech, do legií

vstoupil 24.7.1917 - 7.stř.pl., vojín. Nemohl se z řádné dovolené

(prosinec 1917) z důvodů na jeho vůli nezávislých vrátit zpět ke

své části, vstoupil do inženýrského pluku v Rostově na Donu a

odtud byl převeden do Kornilova úderného praporu (leden 1918)

po válce se vrátil do vlasti - u legií skončil 31.12.1919.

( údaje z legionář. listu - Voj. historický archiv Praha )

-00-    3.2. 1875 Úhonice - Chýně


Anna


dcera Josefa Fišera, tovaryše zednického

   z Chýně č. 10
    Veronika                 * 1876                         †    1876


    Antonín                  * 24 .5. 1878                † 20.11. 1885


    Josef                    * 12. 3. 1880                    † 20. 8. 1916

                                                                     ve vojenské nemocnici

                                                                            na Smíchově

       Karel                   * 12.10. 1886

                                        odd. 21.5. 1909 s Alžbětou Hanzlíkovou,

                                        později kovář v Poličce -00- Anna Fričová


    Antonie                   * 3. 7.   1888

                               odd. 30.1. 1916 s Václavem Fišerem


    Marie                      * 24. 3. 1890

                                odd. 12.5. 1913 s Josefem Cihlářem


     Antonín                 * 6.9. 1894


mapa stabilního katastru  r. 1841

( označené čp. 124 -  domek Pavla Kouteckého je dnes zbořen )


kostel  sv.  Bartoloměje    r. 2012
hostoun


nnnn