Zpět úvodní stránka


   příjmení  Koutecký


     Lidé odpradávna žili jako příslušníci určitého společenství, nehledě na jeho velikosti.  Původně existovala mezi nimi pouhá jednojmenost. Dnes bychom řekli, že lidé měli

   jen osobní jméno - Boleslav, Ludmila. Jména většinou vznikala jako reflexe na vznešenápřání, touhu po kladných vlastnostech, výzvy i osudové věštby apod. Jednojmenost

   měla i své opodstatnění, neboť s ohledem na dřívější počet obyvatel, ať už ve vsích, nebo v tehdy ještě malých městech, postačovalo v poměrně přehledném životním pros-

   toru pro vzájemné rozlišování jednotlivců užívání jen jednoho jména. Původně byli nositeli jmen především dospělí lidé, zvláště vládci a šlechta, ale i vojevůdci, zatím co děti

   zůstávaly v nejranějším věku nepojmenovány. V pozdější době, kdy počet lidí narůstal a kdy se začalo v jedné lokalitě vyskytovat více lidí téhož jména, vyvstala zcela přiro-

   zeně nutnost dalšího rozlišování lidí. Jedním z nejčastějších způsobů vzniku příjmení bylo přezdívání, či přiřazování jmen obecné povahy, to znamená ve slovech označující

   zvířata ( Vlk,Beran ), věci ( Mošna ), vlastnosti tělesné ( Dlouhý ), vlastnosti duševní ( Opatrný ), povahu ( Hrubý ), profesi ( Mlynář ), stav ( Chudý ) apod.

   Koutecký -  příjmení je odvozeno od "člověka bydlícího v koutě či rohu" vesnice, lesa a pod. Lze je přirovnat k podobným jménům jako  Koutníček,  Koucký, Kout,

                                   Koutňák,  Koutek,  Koutenka,  Koutný,  Koutský ............ nebo i Růžek, Nárožný a pod.                                     D. Moldanová : Výklad vzniku českých příjmení    Výskyt příjmení Koutecký v 17. století - podle Berní ruly z r. 1654  doplněné o Soupis poddaných dle víry z r. 1651
příjmení
jméno
soudní okres
obec
pozn.
Koutecká
Kateřina
Březnice - Prácheňsko
Březnice
pekařka
Kouteckej
Řehoř
Zbraslav - Podbrdsko
Dolní Mokropsy
sedlák
Kouteckejch
Dorota
Rakovník - Rakovnicko
Petrovice
děvka
Kouteckejch
Tomáš
Rakovník - Rakovnicko
Šanov
hospodář
Koutecká

Rakovník - Rakovnicko
Senomaty
pustý-usedlost po Pavlu Kouteckém
Kouteckej

Rakovník - Rakovnicko
Senomaty
pustý-usedlost po Janu Kouteckém
Koutecký

Tábor - Bechyňsko
Tábor
pustý
Koutecký Jiřík
Mirotice - Prácheňsko
Mirotice
řezník
Koutecký Václav
Mirotice - Prácheňsko Mirotice
zkažený
Koutecký Václav
Písek - Prácheňsko
Písek
švec
Kouteckýho

Mirotice - Prácheňsko Mirotice
pustá


Četnost příjmení  Koutecký  -  r. 2015
( četnost příjmení " Koutecká "   v  r. 2015 - 312 x )
statistika 2014