Úvodní stránka

DOLANY
HOSTOKRYJE
ZAVIDOV
ŠANOV

ČISTÁ
HOSTOUŇ
SENOMATY
1834-1926
1874-1966
1688-1862
1950-2014
1852-1929
1862-1894
1816-1848


LHOTA   u  Čisté

-    Welhotten   -

Z historie :

    Lhota  vznikla až po 11. století, kdy tuto krajinu kolonizoval kníže Břetislav I.  a usadil v poříčí Javornice  Hedčany.  Další zpráva je až z  r. 1424 při potyčkách  Jan Žižky s plzeň-
  skými   na území mezi Kralovicemi a Jesenicí. Osad byla vypálena a zůstala pustou, zarostla lesem jemuž se říkalo Lhotsko.  V  r. 1430  prodal  Purkart ze Šanova  8 lánů pozemků
  ze Lhotska,   v r. 1509  Jetřich z  Gutštejna prodal  celé Lhotsko Jindřichovi z Kolovrat na Krakovci.  Ten provedl nové osídlení a připojil je k panství Libyňskému, jemuž podléhalo
  až do r. 1818.   Později tuto oblast vlastnil rod Černínů - velkostatek a panství Petrohrad.Koutecký  ve  Lhotě
1811 - 1866
Jméno předka
Manželka
Děti


syn Matěje Kouteckého  (*1748)  ze Zavidova


Ondřej Koutecký

* 18. 3. 1790 v Zavidově

    19. dec. 1851 ve Lhotě u Čisté     V r. 1811 se přiženil do rodiny Josefa Macha ze Lhoty 17

     u Jesenice. Farností patřili do Vysoké Libyně. Tato oblast

     patřila do panství Petrohrad.  Poddaní ze Lhoty museli

     robotovat v nedalekém Zeleném Dole a také v okolních

     lesích, jejichž středem byl lovecký zámeček Sv. Hubert.

     Nová Ves byla centrem zřízené dřevorubecké kolonie

     tohoto panství Černínů.

        Rodová linie  Ondřeje může příjmením Koutecký dále

        pokračovat po jeho synu    Františku   * 1811

     
        a déle po
  jeho vnucích      Václavu       * 1840
                                                     Janu            * 1851

                                               


          (  pravděpodobně odešli do služby  mimo panství  )

   


- 00 -   30. 1. 1811

 v  Petrovicích


Kateřina

roz. Machová


*22.1. 1790   Lhota 17

  † 17. 3. 1866  Nová Ves u Čisté  33


Kateřina dcera rodičů :


Josef  Mach  *12.5. 1751  Lhota

syn Václava Macha ( *1705 / † 12.1.1752 - 47 r. ), ten se
-00- 14.11.1742  s Annou 
dcerou Martina Hoinera ze Lhoty


-00- 30.10. 1774  fú Kolešovice


Josefa Kateřina   roz.  Starklová  *20.9. 1752

dcera Václava Starkla z Hořesedel, ten se  -00- 19.2. 1743

 s  Kateřinou r. Löher  z Hokova


Po smrti Ondřeje, v r. 1851, žila Kateřina

u své dcery Johany - provdaná Plasová v Nové Vsi

- Neuwalisdorf, kde zemřela  v r. 1866.   František                * 17.3. 1811                         ?


   Anna Marie            * 2. 6.  1813

   -00- 24. 9.1835  za  Františka Fuchse  z Podbořánek


   Kateřina                * 9. 6. 1815                     †  2.  7. 1815


    Kateřina                * 11.10. 1816

     děti :   Václav                  * 28. 9. 1840  - otec neuveden    ?

     Rozálie                   * 30.7. 1819                †  22.12. 1860

    děti :   Jan                  * 10. 8. 1851 - otec neuveden     ?


   Jan                           * 19.3. 1822                 †  3.  6.  1827

 

    Klára                        * 15.12.1824

    -00- za Václava Stohra  z  Malé Černoci


   Antonín               * 22.2. 1830    -  aktulizace 13.5. 2011


    Johana                    * 28.9. 1832

     žila v Nové Vsi u Čisté,  -00- 26.8. 1862 na f.ú. V. Chmelištná za

      Františeka Plase ze Smrku 44,  který se legitimoval  Antonína.

       U ostatních dětí otec není uveden.


    děti Johany :

      Anna Maria     * 22. 11. 1852                            4.2. 1855

      František         * 11.12  1854   Lhota 14            2.3. 1857


      Františka     * 2. 12.  1856   Lhota 14

    - 00 - 15.11. 1892 v Petrovicích  za zdejšího hajného Františka Holopírka

                                 

      Josef                   * 15.3.1859                         †   1.2. 1862

      Antonín              * 21. 6. 1861  - leg. příjmení  Plas aktulizace
13.5. 2011

Antonín  Koutecký

* 22. 2. 1830  Lhota 17  u Čisté

   
Po r. 1864 se jiné zápisy ve Velké Černoci nevyskytují, rodina

     se pravděpodobně z Velké Černoci odstěhovala.    Hledám.


- 00 -   30. 10. 1860 

Velká Černoc


Rozálie Tschernay

*4.5. 1833  Velká Černoc 30

dcera tesaře Josefa Tschernay  z čp. 8

     a matky Zuzany r. Schvarberger  z Chmeleštná 12.
   Antonín                 * 3.  5.  1858

    

     Amálie                    * 11.10. 1816


       Ambrož                   * 29.12. 1862                ?

     Vincenc                   * 3. 12.  1864                ?


Antonín Koutecký


                                 * 3. 5. 1858   Velká Černoc  8

    Březno u Chomutova        
 Pokračování rodu  po r. 1900  -  Hledám- 00 -   12. 2. 1884

Březno  u Chomutova


Julie Mirsch


dcera  Josefa Mirsche  z Března 129 
 a  Julie r. Fugst  z Března 83  u Chomutova       Julie                   *3.  6. 1886
       té se *23.10. 1907 nemanž. dcera 
Julie Františka  v  Chomutově 210


       Antonín                  *23. 6. 1884                


       Antonín                  *13.12.1888                 ?


       Anna                        *30. 4. 1891               †mapa stabilního katastru  r. 1841 - Welhotten  ( Lhota )

( označené  čp. 17  -  domek rodu Machů a  Ondřeje  Kouteckého )
Grünthal - Zelený  důl  r. 1841
Hospodářská usedlost Zelený důl byla založena Kryštofem Jaroslavem z Kolovrat roku 1655, kdy zde byl ovčín s chalupou pro ovčáka. Kryštofův syn Albrecht Jindřich ovčín rozšířil roku
1674 na poplužní dvůr a v 19. století zde byl i lihovar a strojní výroba šindele. K provozu lihovaru a hospodářského dvora sloužili dva rybníky, z nichž jeden  byl
Brennereiteich - lihovarský
rybník. Tento poplužní dvůr je nedaleko  Lhoty a za prací sem chodili také členové z rodin Kouteckých a Machů.  Nedaleko je  zachovalý zámeček Sv. Hubert, ten byl založen počátkem
18. stol.  Černíny
z Chudenic - majiteli  petrohradského panství. 

zeleny dul


Fotografie  návsi  Lhoty u Čisté -  r.  2012

lhota 2013