Úvodní stránka

DOLANY
HOSTOKRYJE
ZAVIDOV
ŠANOV

ČISTÁ
HOSTOUŇ
SENOMATY
1834-1926
1874-1966
1688-1862
1950-2014
1852-1929
1862-1894
1816-1848


LHOTA   u  Čisté

něm.  Welhotten  -

Z historie :
    Lhota  vznikla až po 11. století, kdy tuto krajinu kolonizoval kníže Břetislav I.  a usadil v poříčí Javornice  Hedčany.  Další zpráva je až z  r. 1424 při potyčkách  Jan Žižky s plzeň-
  skými   na území mezi Kralovicemi a Jesenicí. Osad byla vypálena a zůstala pustou, zarostla lesem jemuž se říkalo Lhotsko.  V  r. 1430  prodal  Purkart ze Šanova  8 lánů pozemků
  ze Lhotska,   v r. 1509  Jetřich z  Gutštejna prodal  celé Lhotsko Jindřichovi z Kolovrat na Krakovci.  Ten provedl nové osídlení a připojil je k panství Libyňskému, jemuž podléhalo
  až do r. 1818.   Později tuto oblast vlastnil rod Černínů - velkostatek a panství Petrohrad.Koutecký  ve  Lhotě
1811 - 1866
(  následná  návaznost  na  - Velká Černoc,  Běsno u Strojetic,  Lhota  a  Sádek u Měcholup,  Osek u Lomu,  Březno u Chomutova,  Chomutov  )

Jméno předka
Manželka
Děti


syn Matěje Kouteckého  (*1748)  ze Zavidova


Ondřej Koutecký

* 18. 3. 1790 v Zavidově

    19. 12. 1851 ve Lhotě u Čisté


hospodář  a  domkář

V r. 1811 se přiženil do rodiny Josefa Macha ze Lhoty 17 u

          u Jesenice. Farností patřili do Vysoké Libyně. Tato oblast

            patřila do panství Petrohrad.  Poddaní ze Lhoty museli

           robotovat v nedalekém Zeleném Dole a také v okolních

           lesích, jejichž středem byl lovecký zámeček Sv. Hubert.

           Nová Ves byla centrem zřízené dřevorubecké kolonie

            tohoto panství Černínů.
           Rodová linie  Ondřeje může příjmením Koutecký dále

           pokračovat po jeho synu         Františku   * 1811

     
          
a déle po
  jeho vnucích           Václavu      * 1840
                                                           Janu           
* 1851

                                               


          (  pravděpodobně odešli do služby  mimo panství  )

   


- 00 -   30. 1. 1811

 fú  Petrovice u Rakovníka


Kateřina

roz. Machová


*22.1. 1790   Lhota 17

  † 17. 3. 1866  Nová Ves u Čisté  33


Kateřina dcera rodičů :


Josef  Mach  *12.5. 1751  Lhota

syn Václava Macha ( *1705 / † 12.1.1752 - 47 r. ), ten se
-00- 14.11.1742  s Annou 
dcerou Martina Hoinera ze Lhoty


-00- 30.10. 1774  fú Kolešovice


Josefa Kateřina   roz.  Starklová  *20.9. 1752

dcera Václava Starkla z Hořesedel, ten se  -00- 19.2. 1743

 s  Kateřinou r. Löher  z Hokova


Po smrti Ondřeje, v r. 1851, žila Kateřina

u své dcery Johany - provdaná Plasová v Nové Vsi

- Neuwalisdorf, kde zemřela  v r. 1866.   František                * 17.3. 1811                         ?


   Anna Marie            * 2. 6.  1813

   -00- 24. 9.1835  za  Františka Fuchse  z Podbořánek


   Kateřina                * 9. 6. 1815                     †  2.  7. 1815


    Kateřina                * 11.10. 1816

     děti :   Václav                  * 28. 9. 1840  - otec neuveden    ?

     Rozálie                   * 30.7. 1819                †  22.12. 1860

    děti :   Jan                     * 10. 8. 1851   - otec neuveden     ?


   Jan                           * 19.3. 1822                 †  3.  6.  1827

 

    Klára                        * 15.12.1824

    -00- za Václava Stohra  z  Malé Černoci


   Antonín               * 22.2. 1830   


    Johana                    * 28.9. 1832

     žila v Nové Vsi u Čisté,  -00- 26.8. 1862 na f.ú. V. Chmelištná za

      Františeka Plase ze Smrku 44,  který se legitimoval  Antonína.

       U ostatních dětí otec není uveden.


    děti Johany :

      Anna Maria     * 22. 11. 1852                            4.2. 1855

      František         * 11.12  1854   Lhota 14            2.3. 1857


      Františka     * 2. 12.  1856   Lhota 14

   - 00 - 15.11. 1892 v Petrovicích za zdejšího hajného Františka Holopírka

                                 

      Josef                   * 15.3.1859                         †   1.2. 1862

      Antonín              * 21. 6. 1861   -  leg. příjmením  Plas 
Antonín  Koutecký
( syn  Ondřeje a  Kateřiny )

nádeník, pak scheuermeister tj. poklasný ve Lhotě 1

* 22. 2. 1830  Lhota 17  u Čisté

   
Po r. 1864 se jiné zápisy ve Velké Černoci nevyskytují, rodina

     se z Velké Černoci odstěhovala do Běsna  u  Strojetic. Tam

se jim narodily další tři děti  a po r. 1873 se opět stěhovali za

prací do jiné lokality.Další  lokalizaci tohoto rodu hledám.
- 00 -   30. 10. 1860 

fú  Velká Černoc


Rozálie Tschernay


*4.5. 1833  Velká Černoc 30

dcera tesaře  Josefa Tschernay  -  V. Černoc 8

     a matky Zuzany roz. Schvarberger z Chmeleštná 12    Antonín                 * 3.  5.  1858      


      Amálie                    * 11.10. 1860


       Ambrož                   * 29.12. 1862    Lhota            ?

     Vincenc                   * 3. 12.  1864    Lhota           

      Adolf                   * 20. 4.  1867    Běsno 21

      Václav                   * 27. 2.  1869    Běsno 21  -    7.4. 1870

      Anna  Melánie       * 9.   2.  1871    Běsno 57

Antonín Koutecký

( syn  Antonína  a  Rozálie r. Tsecherny )                                 * 3. 5. 1858   Velká Černoc  8

  5.5. 1918  zedník  v Chomutově 10
                                                                                                
nádeník - zedník


        pokračování rodu  po r. 1900   hledám


- 00 -   12. 2. 1884

fú  Březno  u  Chomutova


Julie Mirsch

*23.2. 1862 Březno 129

11.11. 1943  Chomutov


dcera ševce  Josefa Mirsche  z Března 129 
 a  Julie roz. Fugst  z Března 83  u Chomutova


       Julie                   *3.  6. 1886   Březno  149
       té se *23.10. 1907 nemanž. dcera 
Julie Františka  v  Chomutově 210

         Julie  -00-  10.8. 1913 v Chomutově   za  Josefa Teibla  z  Udlic 74


       Antonín                  *23. 6. 1884      †  6.10. 1884  Březno 129


       Antonín                  *13.12.1888                ?


       Anna                         *30. 4. 1891     †  3.5. 1891  Březno 120Adolf  Koutecký

( syn  Antonína  a  Rozálie r. Tscherny ) 

* 20. 4. 1867   Běsno  21  u Strojetic

nádeník

další pokračování  po r. 1900  hledám-  00 -   31. 7. 1899

  fú  Měcholupy - Lhota  u Měcholup


Anna Marie  Suková


*21. 3. 1876  Verneřice 57 - Hrob


dcera  nádeníka  Václava Suka  z Hrobu u Teplic
 a  Anny roz. Bártová  z Třebonic 21  u  Č. Krumlova
 
     leg.
     Františka  Marie       * 15.  8. 1896              31.7. 1899

      leg.

     Aloisie                       * 30.  8. 1894     Lhota 21  u Měcholup


     leg.

       Adolf  Vincenc          * 19.  6. 1893     Lhota 21  u Měcholup       
     odd. 18.5. 1926  v Peruci  s  Marií  roz. Kauerová - nádenice ze vsi
                                         Telce,  roz. v Altschau - Úhošťany

Vincenc  Koutecký

( syn  Antonína  a  Rozálie r. Tscherny ) 
* 3. 12.  1864    Lhota 

v r. 1892 nádeník v Sádku 7
rodina se kolem po  r.1900 odstěhovala do Oseku u Lomu č. 224
Vincenc -  v r. 1920 vrchní topič v Oseku 231

další  pokračování  po r. 1920  hledám
-  00 -   1. 8. 1892

  fú  Měcholupy - Sádek  u Měcholup
Marie  Mahner


*30. 7. 18  Sádek  5

dcera  cihláře  Karla Mahnera  ze Sádku 5
Barbora roz. Lederer  z Deštnice 48

  
    Anna                        * 3.  11. 1893     Sádek 7    u Měcholup
    -00-  15.4. 1915 v Oseku za  Antonín Šubrt *23.5. 1889  Oseku u Mostu

     
Richard                    * 21.  4. 1895            12.1. 1896   

    
Marie                      * 28. 10. 1896     Sádek 7    u Měcholup
       -00-  6. 9. 1919  v Oseku  za   Karel Saifrt

       Leo                           * 3.  3.   1898             5.9. 1898  

     Aloisie                     * 12.  6. 1899     Sádek 7    u Měcholup

     Žofie                        * 26.  4. 1901     Osek  224    u  Lomu
       
-00-  15. 1. 1921  v Praze   za   Oskar  Šmídl  z  Křenova u Trutnova

      
Margareta               * 22. 8.  1902      Osek 224  -  †  12.1. 1923

      Max  Karel                 *
9. 11. 1903      Osek  224  

       -00-   10. 5. 1930  Osek  s    Anna  Zettlitzer

                    ( dále Ma Osek 131/H index  +  N  131/38 až 131/42 )


Adolf  Koutecký

( syn  Adolfa  a  Anny roz. Suková ) 

* 19. 6. 1893   Lhota  21  u Měcholup

nádeník - 1926 dojič v Telcích 32   u Loun

další pokračování  po r. 1926   hledám


-  00 -   18. 5. 1926

  fú  Peruc -  u LounMarie  Kauerová


*18.12. 1898 Úhošťany 35 ( Altschau )
nemanž. dcera  Františky Kauerové  *1876 Trmová
dcery domkáře Antonína Kauera z Trmová u Doupova
Františky roz. Gammisch ze vsi Oleška u Doupova
Antonín Kauer  *13.7. 1832 / † 26.12. 1898  Trmová 25
Františka Kauer *17.2. 1835  Olešky 31  / † 6.1. 1884  Trmová 25
-00- 20.12. 1866   fú Doupov ( Duppau )

zaniklé obce - vojenský újezd Doupov  v r. 1953
  Trmová = Dürmaul ,  Olešky = Olleschau


potomky hledám


mapa stabilního katastru  r. 1841 - Welhotten 
( Lhota u Čisté )

( označené  čp. 17  -  domek rodu Machů  a  Ondřeje  Kouteckého )
Grünthal - Zelený  důl  r. 1841
Hospodářská usedlost Zelený důl byla založena Kryštofem Jaroslavem z Kolovrat roku 1655, kdy zde byl ovčín s chalupou pro ovčáka. Kryštofův syn Albrecht Jindřich ovčín rozšířil roku
1674 na poplužní dvůr a v 19. století zde byl i lihovar a strojní výroba šindele. K provozu lihovaru a hospodářského dvora sloužili dva rybníky, z nichž jeden  byl
Brennereiteich - lihovarský
rybník. Tento poplužní dvůr je nedaleko  Lhoty a za prací sem chodili také členové z rodin Kouteckých a Machů.  Nedaleko je  zachovalý zámeček Sv. Hubert, ten byl založen počátkem
18. stol.  Černíny
z Chudenic - majiteli  petrohradského panství. 

zeleny dul


Fotografie  návsi  Lhoty u Čisté -  r.  2012

lhota 2013