Úvodní stránka

DOLANY
HOSTOKRYJE
ZAVIDOV
ŠANOV

ČISTÁ
HOSTOUŇ
SENOMATY
1834-1926
1874-1966
1688-1862
1950-2014
1852-1929
1862-1894
1816-1848


LHOTA   u  Čisté

-    Welhotten   -

Z historie :

    Lhota  vznikla až po 11. století, kdy tuto krajinu kolonizoval kníže Břetislav I.  a usadil v poříčí Javornice  Hedčany.  Další zpráva je až z  r. 1424 při potyčkách  Jan Žižky s plzeň-
  skými   na území mezi Kralovicemi a Jesenicí. Osad byla vypálena a zůstala pustou, zarostla lesem jemuž se říkalo Lhotsko.  V  r. 1430  prodal  Purkart ze Šanova  8 lánů pozemků
  ze Lhotska,   v r. 1509  Jetřich z  Gutštejna prodal  celé Lhotsko Jindřichovi z Kolovrat na Krakovci.  Ten provedl nové osídlení a připojil je k panství Libyňskému, jemuž podléhalo
  až do r. 1818.   Později tuto oblast vlastnil rod Černínů - velkostatek a panství Petrohrad.Koutecký  ve  Lhotě
1811 - 1866
Jméno předka
Manželka
Dětisyn Matěje Kouteckého  (*1748)  ze Zavidova

Ondřej Koutecký

* 18. 3. 1790 v Zavidově

    19. dec. 1851 ve Lhotě u ČistéV r. 1811 se přiženil do rodiny Josefa Macha ze Lhoty č. 17

     u Jesenice. Farností patřili do Vysoké Libyně. Tato oblast

     patřila do panství Petrohrad.  Poddaní ze Lhoty museli

    robotovat v nedalekém Zeleném Dole a také v okolních

    lesích, jejichž středem byl lovecký zámeček Sv. Hubert.

    Blízká osada - Nová Ves byla centrem zřízené dřevorubecké

    kolonie tohoto panství Černínů.
Rod Ondřeje může příjmením Koutecký dále pokračovat    


       po jeho synu                    Františku   * 1811
       a déle po
  jeho vnucích   Václavu     * 1840
                                                Janu            * 1851

                                                Antonínu    * 1861


          (  pravděpodobně odešli do služby  mimo panství  )

   
- 00 -   30. 1. 1811

 v  Petrovicích


Kateřina


*22.1. 1790  Welhota 17

  † 17. 3. 1866  Nová Ves č. 33


dcera Josefa Macha Kateřiny ze Lhoty č. 17 Josef  Mach *10.7. 1774  Lhota č. 17

syn Václava Macha ( 12.1. 1752 - 47 r. )  

Václav Mach   -00-  14.11. 1742  s  Annou Marií  dcerou

Martina Heinera  ze Lhoty

Po smrti Ondřeje,  v r. 1851, žila Kateřina

u dcery Johany v Nové Vsi ( Neuwalisdorf ),

kde zemřela r. 1866.


   František                * 17.3. 1811                       ?


   Anna Marie            * 2.6. 1813

   -00- 24. 9.1835 za Franz Fuchs z Podbořánek


   Kateřina                 * 9.6. 1815                       †  2.  7. 1815


    Kateřina                 * 11.10. 1816

     děti :   Václav                       * 28. 9. 1840 - otec neuveden    ?

     Rozálie                   * 30.7. 1819                †  22.12. 1860

    děti :   Jan                  * 10. 8. 1851 - otec neuveden   ?


   Jan                           * 19.3. 1822                †  3.  6.  1827

 

    Klára                        * 15.12.1824

    -00- za Václava Stohra z Malé Černoci


   Antonín              * 22.2. 1830    -  aktulizace 13.5. 2011


    Johana                   * 28.9. 1832

    žila dle matrik v Nové Vsi u Čisté,  -00- 26.8. 1862 na f.ú. V. Chmelištná

    za Františeka Plase ze Smrku čp. 44, který se leg. přiznal k dětem Anně

              a Antonínovi.  U ostatních dětí otec není uveden.


    děti Johany :

      Anna Maria     * 22. 11. 1852                      4.2. 1855

      František         * 1854                              †  2.3. 1857

      Františka     * 1856 - 00 - 15.11. 1892   v Petrovicích za zdejšího

                                                                         hajného Františka Holopírka

      Josef                   * 15.3.1859                   †   1.2. 1862

      Antonín              * 21. 6. 1861                                                       ?aktulizace
13.5. 2011

Antonín  Koutecký

* 22. 2. 1830  Lhota 17  u Čisté

   
Po r. 1864 se jiné zápisy ve Velké Černoci nevyskytují, rodina

     se pravděpodobně z Velké Černoci odstěhovala.    Hledám.


- 00 -   30. 10. 1860 

Velká Černoc


Rozálie Tschernay

*4.5. 1833  Velká Černoc 30

dcera tesaře Josefa Tschernay  z čp. 8

     a matky Zuzany r. Schvarberger  z Chmeleštná 12.
   Antonín                 * 3.  5.  1858

    

     Amálie                    * 11.10. 1816


       Ambrož                   * 29.12. 1862                ?

     Vincenc                   * 3. 12.  1864                ?


Antonín Koutecký


                                 * 3. 5. 1858   Velká Černoc  8

    Březno u Chomutova        
 Pokračování rodu  po r. 1900  -  Hledám- 00 -   12. 2. 1884

Březno  u Chomutova


Julie Mirsch


dcera  Josefa Mirsche  z Března 129 
 a  Julie r. Fugst  z Března 83  u Chomutova       Julie                   *3.  6. 1886
       té se *23.10. 1907 nemanž. dcera 
Julie Františka  v  Chomutově 210


       Antonín                  *23. 6. 1884                


       Antonín                  *13.12.1888                 ?


       Anna                        *30. 4. 1891               †mapa stabilního katastru  r. 1841  Welhotten

( označené  čp. 16  -  domek  Ondřeje  Kouteckého )


Fotografie  návsi  r.  2012
lhota 2013