Navazující rodové linie

Úvodní stránka


Tittelbach
Štercl
Kochleffl
Mulač
Kühnl
Petrbok
Mittelbach
Fotografie k rodům  :
foto Tittelbach
foto Štercl
foto Kochleffl
foto  není
foto  není
foto  není
foto  není


Vývod předků  do  IX. generace    ( 10 MB )  
Vývod předků je graficky zpracován v prostředí  Excel, obsahuje cca 250 osob u kterých jsou data o narození, sňatku a umrtí. 
Tam kde se nepodařilo najít příslušný údaj je značka .


Ilustrační fotografie ze Šanova - r. 1914
 ( parní mlátička )  Malé děvčátko uprostřed je Kamila Kochlefflová *1909 s maminkou Františkou, mojí prababičkou.

1910