Úvodní stránka

DOLANY
HOSTOKRYJE
ŠANOV

ČISTÁ
LHOTA
HOSTOUŇ
SENOMATY
1834-1926
1874-1966
1950-2014
1852-1926
1811-1866
1862-1894
1816-1848
  

ZAVIDOV
Zabitow - Seiwedel - Seibidov

Toto vlastnické jméno jest odvozeno z osobního jména Zavid, Zavidov jest v Čechách ojedinělá osada tohoto jména.

Z historie
:

      Zavidov náležel prvotně ke královskému hradu Křivoklátu. Byl zde lán dědin vysazený právem manským. K němu náležela krčma svobodná se 4 podseky. Při krčmě byla taky  

    rychta a ve vsi bylo v r. 1458 11 osedlých, svobodným rychtářem byl Jan Slaven. Král Jiří r. 1460 zapsal hrad Týřov svému sekretáři Joštovi z Ensidle s několika vesnicemi i se    

    Zavidovem. V r. 1588 bylo toto vráceno králi Rudolfovi spravováno hejtmanem křivoklátským. Pro odlehlost prodala královská komora r. 1601 Zavidov a Chmelištnou s mlýnem

    Křečkovským Vilému Svitákovi na Sosni; ale téhož roku přijal Zavidov s krčmou od krále Jan Týřovský,aby ho r.1606 prodal Jaroslavovi ze Vchynic na Krakovci. Tomu patřil

    102 let.  Roku 1707 zdědil část léna krakoveckého Jan Ota Helversen a připojil Zavidov ke statku petrovickému.


                                                                                             Koutecký  v  Zavidově
1688 - 1862
Jméno předka
Manželka
Děti
syn Tomáše Kouteckého (*1624)  ze Šanova

Václav Koutecký

* 8. 11.  1649  v Šanově  

† 15. 2.  1698  v Zavidově

do Zavidova přišel ze Šanova - byl synem Tomáše

Kouteckého, sedláka ze Šanova .

V r. 1688 koupil v Zavidově grunt od Krištofa Kapouna,

( Herinka )  za 80 kop míš.

V Zavidově byl v r. 1698 - v době své smrti,  rychtářem.

( potomci tvoří linii Zavidov - Dolany - Hostokryje - Šanov )

Anna - 1

Tidlbachová z Petrovic ( vdova )

-00-    4. 11.  1677 v Petrovicích

  3.4.  1685

     Václav        * 1678     pokračuje v přímé linii v Zavidově

      Matěj            * 1679

      Anna Marie  * 1682  -00- 5. 11. 1709  Michal Procházka z Petrovic

      Markéta        * 1685Anna - 2

-00-  25. 6.  1690

dcera Matěje Heckra ze Šanova


odkaz -  potomci Matěje Hekra


   


      Anna & Mikuláš * 1691                  †

      Jakub & Matěj   * 1694                  †

      Kateřina              * 1696                  †  1697


Václav Koutecký

* 14. 8.  1678

† 11. 12.  1731

po smrti otce získal grunt s hospodářstvím. V r. 1705

kupuje další grunt k dědičnému vlastnictví od Šimona

Patery za cenu 80 kop.

V Zavidově byl také jako jeho otec rychtářem.

Po jeho smrti pokračoval na gruntu syn Matěj * 1710.-00-  v Petrovicích 9. 11. 1704

Marie

r. Wultmanová

ze Šanova

       * 1680       

12. 7.  1734


 

      Kateřina                * 1705       -00-  1728 za  Jan Šmíd ze Hvozda

      Jakub                     * 1707                † 1708

      Marie Magdaléna * 1709

      Matěj                 * 1710      linie pokračuje v Zavidově 

      Ludmila                  * 1715                † 1716

      Václav                    * 1717                 † 1720

      Jan Jakub           * 1720    linie končí v ZavidověMatěj Koutecký

*1. 8.  1710

† 19. 11. 1779

sedlák v Zavidově, pokračoval na gruntu, ( později čp. 25),

který v r. 1737 dědičně koupil společně s bratrem

Janem  Jakubem.

Po jeho smrti pokračoval na gruntu syn Matěj * 1748.

Pokračování linie jeho syna Václava *1740  se vrací zpět do

Šanova - později čp. 38
- 00 -   16. 5.  1734

Kateřina


dcera Anny Pastorové

* 1711

29. 1.  1779


    

       Matěj                    * 1735                  † 1737

       Anna Marie          * 1736   -00- 1757 Martin Urban

       Václav              * 1740

          -00- 1768  za Terezii Brabcovou ze Šanova

          děti Marie, Josef  - rodina  odešla  do Šanova - čp. 38

       Ludmila                 * 1743   -00- 1772 Václav Spurný

       Terezie                  * 1745  -00- 1773 František Turek  z Hostokryj

       Matěj                 * 1748      linie pokračuje v Zavidově

       Josef                    * 1751    linie vymírá v Zavidově po meči

       Veronika                   * 1754                   †  1754bratr Matěje  *1710

Jan Jakub Koutecký

*28. 2.  1720

† 8. 4.  1772

byl bratr Matěje, sedlák v Zavidově. V r. 1747 koupil od

Jana Červenýho chalupu r. 1757 koupil grunt po sedláku

Janu Kozlovi se všemi závazky za cenu 74 zlatých.Další osudy jeho synů Petra a Josefa  jsem nedohledal,

pravděpodobně se jejich matka Veronika po † otce Jakuba 1772  vdala

mimo Petrovické panství.


-00-  15. 1. 1743

Terezie

roz. Chmelerová

*3. 11.  1723  Zavidov

12. 2. 1754

dcera Jana Chmelera a Kateřiny  ze Zavidova

     

       Jan                        * 1743                    † 1765

       Marie                     * 1745                     † 1745

       Josef                        * 1746                      † 1746

       Johan                        * 1747                     † 1747

       Václav                      * 1748                     †   1771

       Anna Marie             * 1751                    † 1760


-00-  23. 4.  1754

Veronika

roz. Folbrová z Petrovic

*13. 1.  1722
dcera Jiříka Folbra a Veroniky  z Petrovic

       Kateřina                * 1758                     † 1758

       Kateřina                * 1759

       Anna Marie            * 1761

       Petr                           * 1764                       ( ? )

       Josef                         * 1769                       ( ? )
Matěj Koutecký

* 21. 7.   1748

† 14. 3.  1791


sedlák v Zavidově čp. 23, hospodařil na malém gruntu,

dle Josefského katastru měl 0,75 ha louky a 1 ha polí.

  V r. 1784 prodal dědičnou část gruntu po otci svému bratru Josefovi za cenu 27 zlatých.


V r. 1782 byl v Zavidově rychtářem.-00-   8.11.  1774  Petrovice

Anna

r. Laitnerová   *9. 1. 1749 Rousínov

13.4. 1817 Rousínov 22 - žebračka

dcera Martina Leitnera z Rousínova  a

  Terezie r. Krausová  -00-  15.10. 1747 fú Petrovice

Martin  *1.11. 1728 - syn Jakuba Laitnera  a
a  Doroty r. Urbanová

po smrti Matěje se Anna ve věku 40 let -00 - 30.7.  1793

za Martina Švarce 66 let, sedláka ze Zavidova. Po jeho

smrti 9.4. 1811 odešla zpět do Rousínova, kde zemřela.

    

  František Xaver.  * 22. 11.         1775             †

      Anna                  * 29. 9.                  1777   -00- 1805 Antonín  Tittelbach

   

      František             * 15. 3.    1780     linie pokračuje v Zavidově


     Josef                       * 19. 3.   1782             †


     Jan Antonín        * 6.  3.    1784                            

        -00-  18.2.  1816  Marie Rácová (vdova),  roz. Vodrážková ze Senomat

     Ondřej                  * 18. 3.    1790     linie pokračuje ve Lhotě

       -00-   30.1.  1811  Kateřina Machová  ze Lhoty u Jesenicebratr Matěje  *1748


Josef Koutecký

* 19. 4.  1751

† 18. 5.  1822

sedlák v Zavidově čp. 25 a 24, hospodařil na rodném gruntu,

který v r. 1784 získal po zemřelém otci Matějovi.

Bratr Matěj dostal 2 rybníky, sourozenci  Václav, Marie,

Ludmila a Terezie po 2 kopách grošů.

Dle Josefského katastru z r. 1785 měl 5,6 ha louky, 16,6 ha

polí a 0,2 ha lesa. Jeho syn Anton zemřel mlád ve věku 24 let,

na gruntu pak  pokračovala dcera Josefa, provdaná za

Josefa Hejdu z Malinové č. 12.


linie  Josefa vymřela "po meči"-00-   20. 2.  1776

Anna  Dyršmídová

  vdova po  Petru Dyršmídovi  z Petrovic

*1731

  15.6. 1779 - 48 r.
     Josef                    * 23. 5. 1776              † 9.11.  1776-00-  13. 11.  1781

Barbora  Frélichová

*26. 9. 1761

17.4.  1822


dcera Jana Frélicha  a  Josefy r. Bláhová

z Petrovic 29

-00- 7.6. 1757 

    Jan Nepom.            * 24.4.  1782              † 1801

     Ivana                     * 12.1.  1784              † 1784

    Josefa                * 24.8.  1793              † 1837

     -00- 1809   Josef Hejda z Malinové č.12


     Anton                     * 1784                        †  4.4.   1808

        -00- 1804  Marie Josefa  Dyršmídová

        děti : Josef                             *1805                             1808

                  Anna                          *1807                              1807

                   Františka Romana * 1808                             1809

         po smrti Antona  se  Marie  -00-  1809 za Jana Hejdu z Malinové č.12 


František Koutecký

* 15. 3.  1780

† 8. 11.  1843

byl v Zavidově čp. 23 domkářem, pokračoval na gruntu

otce Matěje. Dle zápisu v matrice zemřel jako "žebrák".

Nejstarší syn Josef *1806 se odstěhoval v r. 1835 do

Dolan u Chříče.

Na gruntu pokračoval syn Pavel (*1808) do r. 1850, kdy

grunt prodal Jakubu Kusému a přestěhoval se do čp. 32.

Rodina se živila nájemními pracemi u místních sedláků, 

r. 1862 se Pavel odstěhoval s rodinou do Hostouně u Kladna.

Ignác (*1818 ) se v r. 1854 přiženil do Čisté čp. 153
-00-   10.7. 1804  v Čisté

Františka

* 2. 11.  1785

26. 4.  1851


dcera Václava Vodňanského  z Křekovic  9

Marie  roz. Michnerová

-00-  9.11.  1784  v Čisté


( rod Vodňaských se do Křekovic dostal  z Václav, kde
v r. 1720 žil Jan Vodňaský,  v Křekovicích pak Václav a Kryštof ) 

    Josef                      * 17.6.  1806    linie pokračuje v Dolanech

     Pavel                      * 29.5.  1808    linie pokračuje v Hostouni


     František Xaver.     *26.4.   1810           † 1812

     Františka Romana   * 2.3.    1812           † 1833

     Marie                     * 11.3.   1814          † 1834


     Johana                    * 28.12. 1815

                                    -00-   29.2. 1839 Martina  Hanzela

     Ignác                     * 4.3.     1818     linie pokračuje v Čisté

     Kateřina                 * 9.3.     1823

                                                  -00-   1845 Jan Mašek z Kolešovic č. 14

     Josefa                     * 10.3.  1826

                                                  Josefa  měla nemanželskou dceru Barboru

                                                                                                     * 1847 / † 1849


      Rokem 1862 končí v Zavidově rod Kouteckých. V matrikách, zpovědních seznamech, soupisech duší ani v jiných dokumentech jsem nedohledal po tomto roce  příjmení Koutecký.

      Další pokračování  přímé linie  je v Dolanech - Josef  *1806   nepřímé linie  Ondřej  *1790  ve Lhotě u Jesenice, Pavel  *1808  v Hostouni u Kladna, Ignác  *1818  v Čisté

      a Antonín * 1787  v Senomatech. V této době se příjmení Koutecký vyskytuje na Rakovnicku v několika vesnicích - Šanov, Malinová, Krakov, Rousínov, Modřejovice, Svinařov,

      Kostelík,  Skřivaň, Hracholusky, Nouzov, Rakovník, Příčina, Lubná    ....   jde o jiné rody či jejich větve, některé mají ale společné kořeny v 16. století v Šanově.
kostel sv. Martina ve Všesulově
zde byli křtěni, oddáváni a pohřbeni nejstarší z rodu
Kouteckých ze Zavidova v 17. století

zámek v Petrovicích


kostel Navštívení Pany Marie v Petrovicích
zde byli křtěni a oddáváni také Kouteckých ze Zavidova
od  r. 1714, kdy byl postaven Josefem z Valdštejna


Panství  petrovické

  Na původním místě panského zámku v Petrovicích stála tvrz, kterou mezi zaniklými  Hlivojedy a Jezevcem založil r. 1510 Petr Holý z Chrástu.  Postupně se tvrz rozrostla  
 na poplužní dvůr s pivovarem, výsadní krčmou  a 7 staveními. Centrem dění v okolí byla ves Šanov, zde byl kostel s farou, kde sloužili  luteránští kněží. Petrovice postupně
 vlastnily různé rody, po r. 1620 vlastil  Petrovice rod Hrobčických. Protože byli na straně českých stavů proti králi, byl jim statek Petrovice zkonfiskován. V r. 1709 koupil 
 Petrovice  Jan  Josef  z Valdštejna na Křivoklátě.  Ten postupně přestavěl dvůr na zámek,  v něm zřídil kapli sv. Michala. Postupně  zde pak nechal postavit kostel,  faru

 ( tu sem nechal přeložit ze Šanova ), školu, lázně, ovčín a myslivnu.   Z Petrovic se tak stalo panství, ke kterému přináležely vsi  Zavidov,  Šanov,  Krakov,  Senec, Příčina,
 Rousínov, v čase také Žďáry, Šlovice, Krakovec a Hostokryje.  Od r. 1731 patřil zámek rodu hrabat z Walisu.  Zámek byl několikrát přestavěn, až z barokní podoby získal
 dnešní vzhled klasicismu.  Walisové vlastnili Petrovice, ( centrum  panství  se přeneslo  na zámek Walisů v Kolešovicích ),  až do r. 1883,  kdy je pro dluhy v dražbě koupil
 
Josef Siegreich, v r. 1889 pak  Max Egon kníže z Fürstenberka na Křivoklátě. Po pozemkové reformě r. 1923, byl  zámek v soukromém majetku rodiny Jirákovy a později  Pekárkovy, jimž byl r. 1948 zabaven. V letech  1960-1996 zde sídlil Státní okresní archiv v Rakovníku, po r. 1990 byl zámek v rastituci vrácen.


Zavidov
- stabilní katastr r. 1841

( označená místa domků  čp. 23, 24, 25 - kde byly rody Kouteckých )

zavidov


pokračování linie DOLANY
       nahoru
zpět po linii - NEJSTARŠÍ  ÚDAJE